Pastelky

Pro žáky

V tomto článku prosím uveďte důležité informace pro žáky, níže uvádíme příklad.

Do školního vzdělávacího programu naší školy jsou jako pevná součást zařazeny každoroční výjezdy žáků. Tyto kurzy umožňují poznávat žáky v jiném prostředí, pomáhají vytvářet a utužovat vztahy ve třídním kolektivu a do jejich programové náplně jsou zařazovány prvky průřezových témat, které nejsou zařazeny ve výuce. Část povinných znalostí a dovedností žáci získávají právě na těchto pobytových kurzech.

Při přijímání žáků na školu, byli rodiče s touto skutečností seznámeni a tato skutečnost je také uvedena v Dohodě, která je s rodiči uzavírána. Pro případnou neúčast žáka musí být tedy závažný důvod, který je písemně sdělen třídnímu učiteli (neúčast je omlouvána stejně jako jiná nepřítomnost ve vyučování).


2. ročník - Škola v přírodě

Termín: 14.5.
Místo: Hotel Paramon, Světlá hora - Suchá Rudná; Jeseníky
Cena kurzu: 150,- (placení proběhne složenkou)


3. ročník - Jazykový kurz; vedoucí kurzu Jan Novák

Termín: 21. - 25. 5.
Místo: Hotel Paramon, Světlá hora - Suchá Rudná; Jeseníky
Cena kurzu: 850,- (placení proběhne složenkou)

Soubory ke stažení

Kam dále?

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít